Monastieke dag

 

Bij iedere festivaleditie krijgt de liturgie een ereplaats. Hier komt het gregoriaans optimaal tot zijn recht. Het gregoriaans is in essentie een bijzonder verheven vorm van gezongen liturgie. De meeste van haar melodieën zijn als het ware een theologische meditatie die de betrokken Bijbelse teksten illustreren.

Het gregoriaans repertorium bestaat uit mis- en officiegezangen. Het officie of het getijdengebed kan, voor hen die het niet kennen, vreemd in de oren klinken. Het bestaat in hoofdzaak uit het psalmodiëren of het heilzaam reciteren van psalmen, afgewisseld met het zingen van hymnen, antifonen en responsoria en uit het gezongen voordragen van lezingen.

Het festivalprogramma 2015 biedt een unieke kennismaking aan met deze gezongen gebedsmomenten die reeds meer dan duizend jaar lang het levensritme in de abdijen bepalen.

We vangen de monastieke dag aan op woensdagavond 13 mei met het zingen van de eerste vesper voor het feest van O.L.H. Hemelvaart en eindigen op donderdagavond 14 mei met de tweede vesper. Alle liturgische momenten van dit feest komen aan bod; ook worden de metten (= het integrale nachtofficie) in deze cyclus opgenomen.

Deze gezangen laten ons binnentreden in een sfeer van sereniteit, grote zachtheid en vrede.

 

Het bijwonen van deze monastieke dag wordt zonder twijfel een unieke ervaring voor hen die zoeken naar diverse facetten die het gregoriaans kan bieden: stilte, meditatie, gebed, bedwelmende sacraliteit of mate(n)loze fascinatie.

Deze monastieke dag kadert tevens in het "Jaar van het Godgewijde Leven"