Intensieve samenwerking met partnersteden en artistieke actoren

 

Het Festival kent een zeer ruime belangstelling. Om een sereen verloop te kunnen waarborgen werd reeds in 1997 gestart met een regionale spreiding. Deze visie blijkt succesvol en is de aangewezen weg om het Festival verder uit te bouwen en om een breder publiek te bereiken. Dit biedt de aanwezige ensembles tevens de mogelijkheid om meerdere optredens te kunnen verzorgen in unieke locaties in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en het Noorden van Frankrijk.

Watou staat in het centrum van het hele gebeuren. Daarnaast worden in andere steden pre-ouvertures of avondconcerten georganiseerd. We verheugen er ons telkens weer in om het initiatief te kunnen uitbouwen in nauwe samenwerking met de betrokken stadsbesturen en artistieke actoren. Zo vangt het Festival reeds tijdens het weekend van 8-10 mei 2015 aan.

Op vrijdag 8 mei, wordt een pre-ouverture gehouden in Boëseghem, een lieflijk dorp in Frans-Vlaanderen. Het gemeentebestuur van Boëseghem zet alles in het werk om deze avond te laten uitgroeien tot een bijzonder succesvol evenement.

Op zaterdag 9 mei vindt een concert in Duinkerke (F) plaats. De organisatie ter plaatse wordt mee uitgebouwd door de vereniging “Les Amis de Saint-Eloi”.

Op zondagnamiddag 10 mei is het Festival te gast in de monumentale Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde waar er voor een dubbel programma zal gekozen worden in functie van het nieuw gerestaureerd orgel. Hier kunnen we rekenen op de actieve medewerking van het stadsbestuur en de plaatselijke Orgelkring Koksijde.

Op maandagavond 11 mei wordt in samenwerking met de vzw Antwerpse Kathedraalconcerten, het ensemble Cantabo en de Stad Antwerpen een concert georganiseerd in de O.L.Vrouwe.Kathedraal.

Op dinsdagavond 12 mei wordt er een concert gepland in de Sint-Michielskathedraal te Brussel met de medewerking van "l' Academie de Chant Grégorien", van het Davidsfonds Gewest Brussel en van de dienst ”Cultuur en Toerisme St-Michiels- en St-Goedelekathedraal”. Hierbij wordt een actief partnerschap nagestreefd met het cultureel netwerk in Brussel en met de buitenlandse delegaties van de landen van de optredende koren.

Op de avond van Hemelvaart, donderdag 14 mei, zijn we te gast in Wervik, waar in 1997 voor de eerste maal een festivalactiviteit buiten Watou plaatsvond. Dankzij het dynamisme van plaatselijke verenigingen en van het stadsbestuur is deze avond steeds een grootse voltreffer.

Op vrijdag 15 mei wordt in samenwerking met Rosario en met het Hôpital Notre-Dame à la Rose een optreden georganiseerd in de stad Lessen (Lessines) in de provincie Henegouwen. Toegangskaarten via info@rosario.be of www.rosario.be

Op dezelfde dag ‘s avonds is het Festival te gast in Haringe voor een programma orgel-gregoriaans in samenwerking met de cultuurgemeenschap Haringe.

Voor het kerngedeelte van het Festival wordt van 13 tot en met 17 mei gefocust op Watou waar vier audities, twee avondconcerten en een aantal liturgische vieringen als het ware de ruggengraat van het Festival vormen. In het gezongen liturgische gedeelte komt het gregoriaans in haar natuurlijke bedding ten volle tot haar recht..